Sommerferielukket fra den 3/7 2019 til og med 21/7 2019